Torna İşleri

Torna İşleri

Torna tezgahından yararlanılarak talaşlı imalat yapmaya ve metalleri ölçü ve şekillere getirmeye TORNACILIK denir. Tornacılıkta; iş parçaları kendi ekseni etrafında dönerken, sağlam bağlanmış ve gereğine göre bilenip biçimlendirilmiş kesici alet tarafından talaş kaldırılarak işlenir. Tornacının yaptığı işten iyi sonuç alabilmesi için mesleği ile ilgili ölçü ve kontrolaletlerini tanımalı, doğru olarak kullanmalı ve bakımını yapabilmelidir. Torna tezgahında genellikle silindirik parçalara işlendiği gibi, değişik şekil ve profillerdeki parçaları işleyebilmek de mümkündür.